606 752 812
zdenek.lezak@gmail.com

Nekomiksové besedy a semináře

Kromě komiksových besed nabízím také besedy a semináře na témata související s mou profesí novináře a šéfredaktora tištěných a internetových médií. Vybírejte z nabídky níže. Na termínu a podrobnostech se s Vámi rád domluvím po telefonu 606 752 812 či e-mailu zdenek.lezak@gmail.com. Standardní délka besedy či jednoho okruhu semináře je 90 minut, pokud není domluveno jinak. Možno domluvit dvě i více bezprostředně na sebe navazujících besed. Základní cena besedy je 2600 Kč, navazující jsou za sníženou cenu. Konkrétní cenu dohodneme předem. Besedy jsou s vizuálním doprovodem (nutný projektor). Na přání lze u každé z besed zapojit žáky také pomocí pracovních listů.


Mediální výchova + (série seminářů pro žáky i dospělé)


OKRUH 1 – Žurnalistika a mediální gramotnost

Jak se dělá profesionální časopis a noviny – profesní složení redakce, jak fungují mediální domy, náklady, čtenost, remitenda, inzerce, distribuce, časový postup práce v redakci, vedlejší profese jako např. marketing

Kdo je novinář – popis profese, odbornosti, co musel umět tradičně a co musí umět dnes, žánrové druhy žurnalistiky, novinářská etika a kodex, novinářské osobnosti naší historie

Žurnalistika s důrazem na tisk – co jsou média, bulvární tisk, popnoviny, seriózní tisk, infotainment, publicistické styly obecně, zpravodajství, sociální média


OKRUH 2 – Fake news a postpravda

Fake news a komu se dá věřit – dezinformační média jako jeden z největších současných problémů žurnalistiky, motivace tvůrců falešných zpráv

Sílící vliv fake news díky sociálním sítím a médiím médií, hoax, poplašná zpráva, propaganda, postpravda, kreativní vytváření pravdy, deep fake, informační válka

Jak rozpoznat fake news – základní principy rozpoznání falešné zprávy, mediální gramotnost, diference mezi státními a soukromými médii, hlídací mechanismy poctivé žurnalistiky


OKRUH 3 – Školní časopis – základy

Jak uspořádat redakci školního časopisu – organizace práce, zaměření, web vs. print + distribuce, plánování vydání, pracovní postupy, vícestranná zpětná vazba, programové vybavení redakce zdarma

Publicistické styly podrobněji – základní novinářské styly s vysvětlením a ukázkami, na co se který hodí, členění textu u článku

Obrázky pro váš časopis či web – jak je získat zdarma a legálně, obrázky „volně na internetu“, licence a majetkové souvislosti, obrazové agentury, reálné ceny obrázků, příklady na konkrétní obrazové agentuře


OKRUH 4 – Tvorba vlastního školního časopisu

Psaní a editace textu – rešerše, kde získávat zdroje, jak psát článek, základní editace, členění textu, plevelná slova, stylistika, odborná a jazyková korektura, autorizace článku, oblíbené styly jako fotopříběh, anketa, rozhovor či reportáž

Editace obrázků – vhodná datová a plošná velikost pro printová a webová média, bitmapový a vektorový obrázek, základní editace obrázku v programu Gimp

Základní pojmy grafického zlomu – co je DTP, proč použít skutečný DTP nástroj a ne textový editor, základní názvosloví grafického zlomu, ukázky zlomu článku v DTP programu Scribus, příprava dokumentu na zlom celého čísla časopisu, příprava pro tisk, export do PDF


OKRUH 5 – Vlastní školní webový magazín

Porovnání webu s printem – výhody, nevýhody, kombinace, přechod na web, desktop vs. mobil, co je CMS, bezplatné CMS a jak vybrat ten pravý, webové domény, možnosti hostingu

Školní magazín na Drupalu či WordPressu– CMS Drupal či WordPress jako nástroje pro webový magazín, základní orientace a logika CMS, přizpůsobení konkrétním požadavkům

Článek pro web – příprava textu, rozdíly v psaní pro web, optimalizace pro vyhledávače, publikování článku v Drupalu či WordPressu


Trendy v sociálních sítích a jak se v nich neztratit

Základem besedy je obezřetné chování na sociálních sítích, popis, jak fungují a jaká nebezpečí jejich uživatelům hrozí. Beseda je vždy přizpůsobena aktuálním trendům v sociálních sítích. Které sítě a sociální média jsou právě v dané cílové skupině v trendu, co nabízejí a čím mohou být nebezpečné. Besedu provázejí obrázky a grafy a konkrétní příklady.


Počítačové hry, virtuální realita a umělá inteligence

Beseda k mému autorskému románu G2R – Tajemná hra, jehož děj vás zavede do světa počítačového hraní, programování a pokročilé virtuální reality. Jak rychle postupuje technologický vývoj počítačů a programů? Co je virtuální realita a jak funguje umělá inteligence? Kdy bude počítač „chytřejší“ než člověk? Ztrácí se hranice mezi hrou a realitou? K tomu násilí ve hrách a morální dilemata, které hry vyvolávají. To všechno jsou témata besedy.