606 752 812
zdenek.lezak@gmail.com

Besedy s komiksy

Nabízím besedy pro děti i dospělé. Předmětem jsou historická témata mých autorských knih, které jsou z části nebo plně komiksové. Vybírejte z nabídky níže.

Na termínu a podrobnostech se s Vámi rád domluvím po telefonu 606 752 812 či e-mailu zdenek.lezak@gmail.com. Standardní délka besedy je 90 minut, pokud není domluveno jinak. Možno domluvit dvě i více bezprostředně na sebe navazujících besed. Základní cena besedy je 2600 Kč, navazující jsou za sníženou cenu. Konkrétní cenu dohodneme předem. Besedy jsou s vizuálním doprovodem (nutný projektor). Na přání lze u každé z besed zapojit žáky také pomocí pracovních listů.


Sametová revoluce 1989

Letos slavíme 30 let od sametové revoluce. Beseda je o událostech vedoucích k sametové revoluci, o samotném jejím průběhu a o následném vývoji Československa až k jeho rozpadu v roce 1992.  Základem besedy je komiks uveřejněný v knize 100 let Československa. Jde tedy o promítání komiksových obrázků kombinovaných s fotografiemi a k tomu rozšířený výklad autora knihy.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


TGM – život prvního prezidenta

Beseda o životě a odkazu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Základem besedy je výklad a promítání scén ze stostránkového životopisného komiksu z mé autorské knihy TGM. Beseda pokrývá celý Masarykův život od narození až po jeho smrt.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.
V jednodušší verzi ji mám i pro děti na prvním stupni.


Nacismus jako příčina druhé světové války

Letos v září uplyne 80. let od vypuknutí druhé světové války. Beseda se zaměřuje na vznik a vzestup německého nacismu od roku 1919, až po jeho pád v roce 1945. Základem besedy je šedesátistránkový komiks z mé autorské knihy knihy Kronika nacismu, která vyjde k v září 2019.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Československé legie za první světové války

Beseda ke knize Stopa legionáře je věnována historii československých legionářů za první světové války. Projdeme formování a následný osud legií v Rusku, Francii, Itálii i na Balkáně. Budeme se věnovat sibiřské anabázi, občanské válce v Rusku, politické situaci v Evropě i formování Československa. Akční válečný komiks je doplněn řadou situačních map.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Český král a římský císař Karel IV.

Beseda o životě českého krále a římského císaře v širokých českých i mezinárodních souvislostech. Komiks je zaměřen především na panovníkovo dětství a mládí. Beseda nicméně obsáhne celý jeho život.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé. V jednodušší verzi ji mám i pro děti na prvním stupni


Husitský hejtman Jan Žižka

Na jaře 2019 vychází moje nová kniha Jan Žižka – Boží bojovník ve jménu Husa. V knize obsažený komiks je životopisný a věnuje se posledním pěti letům Žižkova života od roku 1419, kdy se stal husitským hejtmanem. Výklad obsahuje širší souvislosti, které v komiksu nenajdete.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Mistr Jan Hus a počátky české reformace

Za co upálili Mistra Jana Husa? Proč a co neodvolal? Česká reformace katolické církve byla ve své době zcela výjimečným fenoménem v celém tehdy známém světě. Beseda popisuje, co k ní vedlo a zaměřuje se na osobnost Jana Husa. Dějově končí Husovou smrtí v roce 1415.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Osmičkové roky Československa

Osud Československa osudově provázejí „osmičkové“ roky – 1918, 1938, 1948, 1968. Základem besedy jsou komiksy na tato témata uveřejněné v knize 100 let Československa. Jde tedy o promítání komiksových obrázků a k tomu rozšířený výklad autora knihy. Lze zvolit samostatnou besedu ke každému z těchto významných roků zvlášť.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Charta 77

Charta 77 jako vůdčí síla třetího odboje za doby komunistické normalizace. Anticharta jako protiúder vládnoucí garnitury. Jak Charta vznikala, co vyvolala ve společnosti a jaké je její poselství pro současnost? Základem besedy je komiks z knihy 100 let Československa.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Tři králové – hrdinové domácího odboje za 2. světové války

Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, třetí byl příliš mladý, aby se k nim stihl přidat. Zato patřil k výjimečným střelcům a odvahy měl na rozdávání. Po obsazení Československa hitlerovským Německem 15. března 1939 se zapojili do armádou organizovaného odboje Obrana národa. Beseda o odbojové skupině Tří králů – Balabána, Mašína a Morávka z knihy Tři králové.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Bolševická revoluce v Rusku 1917

Nedávno to bylo 100 let od bolševického převratu v Rusku. Událost, která značně ovlivnila světové dějiny i dějiny našeho státu. Kniha Kronika bolševismu i tato beseda sleduje aktéry revoluce a jejich činy od konce 19. století až po Leninovu smrt.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.


Marie Terezie a její Habsburkové

Beseda o panování Marie Terezie, o jejích válkách s pruským králem Fridrichem II., o reformách Marie Terezie i jejího syna Josefa II. Vzhledem k tomu, že kniha Marie Terezie a její Habsburkové se věnuje i celému habsburskému a habsbursko-lotrinskému rodu, je možné besedu zacílit i tímto směrem.

Beseda je určena pro děti od druhého stupně základních škol i pro dospělé.